Daňový audit

Vďaka daňovému auditu môžete odhaliť riziká i potenciálne riziká, ktoré Váš systém v tejto oblasti obsahuje. Dosiahnete finančnú i časovú úsporu a vďaka odbornému prístupu môžete zefektívniť Vaše vlastné interné procesy v oblasti daní. Vďaka vykonaniu daňového auditu sa vám dostane súbor návrhov opatrení, ktoré budú výsledkom auditu. Aplikáciov týchto opatrení účinne eliminujete riziká spojené s nesprávnym uplatňovaním či porušovaním daňových predpisov. Ak sa daňový audit stane súčasťou životného cyklu Vašej organizácie, pri akejkoľvek kontrole správcu dane budete mať istotu, že všetku dokumentáciu, postupy a systémy v oblasti daní máte vporiadku a nemusíte sa obávať žiadnych negatívnych odhalení zo strany správcu dane. Daňový audit Vás tak môže ušetriť nemilých prekvapení spojených s daňovou kontrolou a v neposlednom rade tiež ušetriť financie spojené so sankciami, ktoré môže správca dane kontrolovanému subjektu uložiť.