Naši klienti, referencie v oblasti auditu

Všetky referencie

1. Finančný a kapitálový trh

 • Slovenská Poisťovňa
 • Stredisko Cenných Papierov SR
 • Devín Banka
 • Schultz a Ostrovsky, o.c.p.a.s

 

2. Priemysel

 • Slovenský Plynárenský Priemysel
 • Presskam Bratislava
 • C-TERM

 

3. Doprava a spoje

 • Železnice SR
 • Železničná spoločnosť
 • Slovenská Pošta
 • Slovenské Aerolínie
 • SLOVFRACHT

 

4. Pôdohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo

 • PD Kolárovo
 • Lesopoľnohospodársky Majetok Ulič
 • Vodárne a Kanalizácie Bratislava
 • EBA Bratislava

 

5. Stavebníctvo

 • Záhorácke Vodohodpodárske Stavby Malacky
 • Termokov Bratislava
 • INVEST Šaľa
 • SOLHYDRO Bratislava

6. Potravinárstvo

 • Belimer Raciola
 • Pekárne a Cestovinárne Bratislava – Petržalka

 

7. Drevospracujúci priemysel

 • SWEDWOOD Slovakia
 • Emirel Uhrovec

 

8. Zdravotníctvo

 • Protetika
 • Sagitta
 • TIMED

 

9. Obchod

 • KON-RAD Bratislava
 • DOMINO
 • Italmarket Slovakia
 • GECO TABAK
 • Jan BECHER
 • BARCZI

 

10. Cestovný ruch

 • Hotel DEVÍN
 • Hotel Kyjev
 • Fairway

 

11. Obce

 • MU Dúbravka
 • MU Stupava
 • OÚ Gajary I

12. Družstvá

 • Okrasa Čadca
 • BSD Bratislava
 • SBD Bratislava II
 • PD Veľké Blahovo

 

13. Príspevkové organizácie

 • Výskumný Ústav Zváračský
 • Infostat

 

ZAHRANIČNÍ KLIENTI:

 • IKEA (Švédsko)
 • MOL (Maďarsko)
 • MHC (Veľká Británia)
 • Plastic Molding Technology (USA)
 • BRUSTECH (Nemecko)
 • Solhydro (Francúzsko)
 • NEPA (ČR)
 • SELIKO (ČR)
 • Monsanto (USA)
 • Tower Automotive (USA)
 • DKI Plast (Dánsko)
 • Nordmann, Rassman (Nemecko)